• الرئيسية
 • آخر المقالات حول التحول الرقمي و اعادة هندسة العمليات

آخر المقالات حول التحول الرقمي و اعادة هندسة العمليات

 • admin
 • يوليو 21, 2022

Corporate online learning trends you still need to implement in 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

 • admin
 • يوليو 21, 2022

Standard operating procedures (SOP) changes with an LMS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

 • admin
 • يوليو 21, 2022

Questions to ask vendors before choosing an LMS platform

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

 • admin
 • يوليو 20, 2022

Corporate online learning trends you still need to implement in 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

 • admin
 • يوليو 20, 2022

Standard operating procedures (SOP) changes with an LMS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

 • admin
 • يوليو 20, 2022

Questions to ask vendors before choosing an LMS platform

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

The Ultimate Drawing Course – Beginner

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 1 ساعة

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

The Art & Science of Drawing Course 2022

Updated: أغسطس 1, 2022
متوسط 3 ساعات

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

Therapeutic Art Life Coach Certification

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 4 ساعات 40 دقائق

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

Color & Light Illustration Masterclass

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 1 ساعة

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

Understanding Color & How to Mix It

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 4 ساعات

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

How to Draw From Beginner to Master

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 4 ساعات

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

The Art & Science of Figure Drawing

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 5 ساعات

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

Drawing and Painting on the iPad

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 1 ساعة

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

Soft Color Paint

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

Water Color Paint

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 1 ساعة

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

Splash Watercolor

Updated: يوليو 27, 2022
متوسط 5 ساعات

Ellen is a Global training provider based across the UK that specialis.

Vue JS 3 – The Complete Vue JS Guide for beginners

Updated: أغسطس 7, 2022
متوسط 1 ساعة

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

The Complete 2021 Web Development

Updated: يوليو 25, 2022
متوسط 1 ساعة

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Agile Crash Course: Project Management

Updated: يوليو 25, 2022
متوسط 1 ساعة

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Node.js for Beginners: Zero to Hero Course

Updated: يوليو 25, 2022
متوسط 5 ساعات

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Modern JavaScript From The Beginning

Updated: يوليو 25, 2022
متوسط 1 ساعة

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

The Complete 2021 Web Development

Updated: يوليو 25, 2022
متوسط 5 ساعات

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Hands-on Artificial Neural Networks

Updated: يوليو 25, 2022
متوسط 4 ساعات

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: يوليو 25, 2022
متوسط

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Vendor Success – Create & Sell Your First Product

Updated: يوليو 21, 2022
متوسط 5 ساعات

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Agile Project Management; Agile Delivery

Updated: يوليو 21, 2022
متوسط 4 ساعات

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Trello Project Management: Complete Course

Updated: يوليو 21, 2022
متوسط 5 ساعات

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Scrum Master PSM 1 – Scrum Master Certification

Updated: يوليو 21, 2022
متوسط 1 ساعة

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Deliver Your Project & Master Project Management

Updated: يوليو 21, 2022
متوسط 12 ساعات

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

How to Start Food Business from Your Home Kitchen

Updated: يوليو 20, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Cooking 101: Kitchen Basics to Advanced

Updated: يوليو 20, 2022
متوسط

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Restaurant Kitchen Basics: The Breakfast Course

Updated: يوليو 20, 2022
متوسط

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Medicinal Kitchen Herbs & Spices Certificate

Updated: يوليو 20, 2022
متوسط 4 ساعات 30 دقائق

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Menu Planning Blueprint for Cloud Kitchens

Updated: يوليو 20, 2022
متوسط 4 ساعات

Work from home and launch your dream of running a successful homemade food product business from your.

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Agile Crash Course: Project Management

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Data Science Complete Courses 2021

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Hands-on Artificial Neural Networks

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Complete 2021 Web Development

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python Django Web Develop: To-Do App

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Oracle SQL Developer : 2021 Essentials

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python for Finance: Data Analytics

Updated: يناير 28, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Node.js for Beginners: Zero to Hero

Updated: يناير 19, 2022
متوسط 35 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Drawing Course – to Advanced

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

JavaScript: The Advanced Concepts (2021)

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Microsoft Excel – Excel from Beginner

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Deep Learning The Numpy Stack in Python

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

JavaScript: Understanding the Weird Parts

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Modern JavaScript From The Beginning

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

20 Web Projects With Vanilla JavaScript

Updated: ديسمبر 7, 2021
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Complete 2021 Web Development

Updated: يناير 29, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Hands-on Artificial Neural Networks

Updated: يناير 29, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Data Science Complete Courses 2021

Updated: يناير 29, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Agile Crash Course: Project Management

Updated: يناير 29, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: يناير 29, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Drawing Course – to Advanced

Updated: يناير 29, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Node.js for Beginners: Zero to Hero

Updated: يناير 29, 2022
متوسط 35 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python for Finance: Data Analytics

Updated: يناير 29, 2022
متوسط 5 ساعات 20 دقائق

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!